มุมมองที่น่าสนใจ


หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

5 Terre

นางสาวฟารีดา   เราะห์มานีย์

ข่าวด้านเทคโนโลยีสำหรับองค์กร

ผลงานและรางวัลดีเด่นประจำปี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับโล่รางวัลพิเศษ ผลงานดีเด่น “คณะที่สามารถบริหารจัดการก้าวสู่ความเป็นเลิศ” ระยะที่ 3
  • 02 มกราคม 2563
  • 9

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับโล่รางวัลพิเศษ ผลงานดีเด่น “คณะที่สามารถบริหารจัดการก้าวสู่ความเป็นเลิศ” ระยะที่ 3

รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธี...

อ่านข่าวเพิ่มเติม

--ที่มา งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Video กิจกรรมสำนักงานเลขานุการ