วันพุธ ที่ 26  เมษายน  พ.ศ.2560

วารสารประชาสัมพันธ์ แสดงแบบรายปี


วารสาร ปี 2560 วารสาร ปี 2559 วารสาร ปี 2558 วารสาร ปี 2557 วารสาร ปี 2556

AI e-News เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2. คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลราชวิถี (SRJ 02) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Food Innovation Center
3. สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชู...

AI e-News เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดแสดงผลงานวิจัยในงานการปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
2. ผลงาน Mangurt Cube ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน Thailand Food Innovati...

AI e-News เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. ทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศจากงานแข่งขันประกวด Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต
2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความย...

AI e-News เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น LIAISON PROFESSOR ของ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดแสดงผลงาน CassaSweet ผลิตภัณฑ์อาหารจากมันสำปะหลัง จากทีมนักวิจัย
3. เปิดผลสำเร็จงานวิจัยทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4 รายก...

AI e-News เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับรางวัลในงานการประชุมทางวิชาการ มก.
2. บรรยายพิเศษ เสวนาพิเศษ และนำเสนอผลงานบรรยาย ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร หัวข้อ “อุตสาหกรรมเกษตร 4.0”
3. โครงการสร้างความร่วมมือ...

AI e-News เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในงานโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 5 : AI KU-KCG Innovation Contest 2016
ภายใต้หัวข้อ “Concept : Healthy Value Chain”
2. ...

AI e-News เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับโล่เชิดชูเกียรติ และ ร่วมออกบูธในงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2559 มก.
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ แด่ท่าน นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผู...

Customize

Theme Layout
Theme Skin
Color Examples