วันอังคาร ที่ 25  กรกฎาคม  พ.ศ.2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

อบรม ประชุม/สัมมนา

สาระน่ารู้

เทคโนโลยี AR และ VR และ 360 องศา

เทคโนโลยี AR และ VR และ 360 องศา

การทำงานผ่าน Mobility

การทำงานผ่าน Mobility

ทัศนคติบ่งบอกอายุขัย

ทัศนคติบ่งบอกอายุขัย

7 วิธี ลดอาการตาล้า

7 วิธี ลดอาการตาล้า

6 ทักษะที่คนทำงานรุ่นใหม่ควรมี

6 ทักษะที่คนทำงานรุ่นใหม่ควรมี

จันโอ-จันอิน : กลิ่นหอมจรุงใจ

จันโอ-จันอิน : กลิ่นหอมจรุงใจ

โลกาภิวัตน์ 15/04/59

โลกาภิวัตน์ 15/04/59

มุมเสริมสร้างสุขภาพ บุคลากร

บริการวิชาการ

อัพเดทภาพ กิจกรรมล่าสุด

วารสารประชาสัมพันธ์

AI e-News เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

 ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 ปี
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานสัมมนาบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2560 และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นราง...

AI e-News เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัล First Place The Oral Presentation Award
2. นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์คว้า 2 รางวัลชมเชย และรางวั...

AI e-News เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

 ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489
2. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...


« ข่าวย้อนหลังทั้งหมด »

Customize

Theme Layout
Theme Skin
Color Examples