วันศุกร์ ที่ 24  มีนาคม  พ.ศ.2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

อบรม ประชุม/สัมมนา

สาระน่ารู้

เทคโนโลยี AR และ VR และ 360 องศา

เทคโนโลยี AR และ VR และ 360 องศา

การทำงานผ่าน Mobility

การทำงานผ่าน Mobility

ทัศนคติบ่งบอกอายุขัย

ทัศนคติบ่งบอกอายุขัย

7 วิธี ลดอาการตาล้า

7 วิธี ลดอาการตาล้า

6 ทักษะที่คนทำงานรุ่นใหม่ควรมี

6 ทักษะที่คนทำงานรุ่นใหม่ควรมี

จันโอ-จันอิน : กลิ่นหอมจรุงใจ

จันโอ-จันอิน : กลิ่นหอมจรุงใจ

โลกาภิวัตน์ 15/04/59

โลกาภิวัตน์ 15/04/59

มุมเสริมสร้างสุขภาพ บุคลากร

บริการวิชาการ

อัพเดทภาพ กิจกรรมล่าสุด

วารสารประชาสัมพันธ์

AI e-News เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น LIAISON PROFESSOR ของ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดแสดงผลงาน CassaSweet ผลิตภัณฑ์อาหารจากมันสำปะหลัง จากทีมนักวิจัย
3. เปิดผลสำเร็จงานวิจัยทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4 รายก...

AI e-News เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับรางวัลในงานการประชุมทางวิชาการ มก.
2. บรรยายพิเศษ เสวนาพิเศษ และนำเสนอผลงานบรรยาย ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร หัวข้อ “อุตสาหกรรมเกษตร 4.0”
3. โครงการสร้างความร่วมมือ...

AI e-News เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในงานโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 5 : AI KU-KCG Innovation Contest 2016
ภายใต้หัวข้อ “Concept : Healthy Value Chain”
2. ...


« ข่าวย้อนหลังทั้งหมด »

Customize

Theme Layout
Theme Skin
Color Examples