วันอังคาร ที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ.2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

อบรม ประชุม/สัมมนา

สาระน่ารู้

เทคโนโลยี AR และ VR และ 360 องศา

เทคโนโลยี AR และ VR และ 360 องศา

การทำงานผ่าน Mobility

การทำงานผ่าน Mobility

ทัศนคติบ่งบอกอายุขัย

ทัศนคติบ่งบอกอายุขัย

7 วิธี ลดอาการตาล้า

7 วิธี ลดอาการตาล้า

6 ทักษะที่คนทำงานรุ่นใหม่ควรมี

6 ทักษะที่คนทำงานรุ่นใหม่ควรมี

จันโอ-จันอิน : กลิ่นหอมจรุงใจ

จันโอ-จันอิน : กลิ่นหอมจรุงใจ

โลกาภิวัตน์ 15/04/59

โลกาภิวัตน์ 15/04/59

มุมเสริมสร้างสุขภาพ บุคลากร

บริการวิชาการ

อัพเดทภาพ กิจกรรมล่าสุด

วารสารประชาสัมพันธ์

AI e-News เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

 ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. งานแถลงข่าวโครงการ “ลิตเติล ฟอเรสต์ ปี 2 สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ”
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดสัมมนาหัวข้อ “Microwave Assisted Thermal Sterilization (MAT)”
3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี...

AI e-News เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559
2. พิธีมอบทุนพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
3. กลุ่มผู้บริหารบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

AI e-News เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2. คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลราชวิถี (SRJ 02) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Food Innovation Center
3. สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชู...


« ข่าวย้อนหลังทั้งหมด »

Customize

Theme Layout
Theme Skin
Color Examples